Webinar Archeologiebestel: geef je mening op een digitale zeepkist

Locatie
Online

Datum/Tijd
• 04 november 2020 van 16:00 - 17:30


Neem deel aan de digitale zeepkistsessie. In deze sessie heeft men de mogelijkheid om de eigen visie te delen over de werking van de archeologische monumentenzorg in Nederland. De organisatie van dit online evenement is in handen van Archeologie 3.0, de NVvA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ministerie van OCW).

In 2020 worden de effecten van de archeologische onderdelen van de Erfgoedwet nader bezien. Samen met belanghebbenden in de archeologische monumentenzorg wil het ministerie van OCW de werking van de Erfgoedwet in de praktijk inzichtelijk maken en toetsen aan de doelstellingen van het Verdrag van Valletta. Voor sommige onderdelen wordt nader onderzoek gedaan. De minister zal aan de Raad voor Cultuur vragen een advies uit te brengen. Ook wil zij graag horen wat er leeft in het veld.

Wat vindt men eigenlijk van de werking van de archeologische monumentenzorg in Nederland? Bijvoorbeeld van de kwaliteit van archeologisch onderzoek, marktwerking in de archeologie, publieksbereik en participatie, de arbeidsmarkt, de rol van de overheid?

Oproep en spreektijd
Deel de visie over de werking van de archeologische monumentenzorg in Nederland, en mogelijke oplossingen voor knelpunten, in maximaal 2 A4tjes. Stuur deze uiterlijk 28 oktober 10.00 uur naar archeozeepkisten@gmail.com. Vermeld daarbij je e-mailadres en telefoonnummer.

De programmacommissie kiest uit de inzendingen drie of vier sprekers die elk 5 tot 10 minuten hun reflectie kunnen presenteren. Na afloop van deze reflecties gaan de sprekers, de moderator en de online deelnemers in gesprek.

Alle ingezonden en gedeelde reflecties worden gebundeld en meegenomen in de gedachtevorming rondom de evaluatie en in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur.

Meer informatie over de evaluatie van de erfgoedwet onderdeel archeologie, deze sessie en andere digitale bijeenkomsten is te vinden via onze website.

Aanmelden

Klik hier om aan te melden.

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Vooraf ontvangt men een link voor deelname aan dit webinar.

Programma

16:00 Digitale inloop
16:05 Welkom door moderator, Mariëtte Pennarts- Pouw, regiohoofd RCE
16:10 Inleiding met toelichting en keuze invulling van de sessie, Annemarie Luksen-IJtsma, beleidsmedewerker RCE
16:20 Reflectie 1 t/m 4: presentatie en discussie
17:20 Samenvatting, Mariëtte Pennarts- Pouw
17:25 RCE toelichting vervolg  
17.30 Einde webinar

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.