Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Logo Noord Holland

Expeditie Mooi Noord-Holland: 12 juni in Den Helder

noordholland

Provincie Noord-Holland en Cultuurcompagnie Noord-Holland nodigen u uit om op 12 juni a.s. mee te gaan op reis – een ontdekkingstocht langs bijzondere locaties in Den Helder waar cultuurhistorie en landschap van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkeling van een plek. De zogenoemde Expeditie Mooi Noord-Holland is pure noodzaak. Het is van belang dat landschappelijke diversiteit en historisch erfgoed, die de identiteit van een gebied bepalen, een prominente plek hebben in nieuwbouwprojecten en ruimtelijke transformaties. Pas dan kan een project van betekenis zijn voor een grotere groep mensen, pas dan levert het een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van een plek of regio.

Tijdens de Expeditie Mooi Noord-Holland in Den Helder op 12 juni a.s. doen we tal van ontdekkingen. Hoe wordt bepaald wat cultuurhistorische waarde heeft, en hoe is dat te vertalen naar ontwerpuitgangspunten? Welke belangen spelen een rol en wie heeft welke taak?

De verkenningstochten staan onder leiding van experts die de deelnemers op professionele wijze langs voorbeeldprojecten leiden. De expedities vergen veel van onze zintuigen – we kijken, we luisteren, we debatteren. Met een rijke vondst keert elke deelnemer terug naar huis.

Meer informatie: www.expeditiemooinoordholland.nl

Wilt u mee op Expeditie Mooi Noord-Holland? Deelname is gratis, aanmeldingen via dit formulier.

Persbericht Cultuurcompagnie Noord-Holland