Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
AmbachtenLab, Nederlands Openluchtmuseum Foto via Nederlands Openluchtmuseum

Experiment AmbachtenLab bewijst meerwaarde voor kennis en innovatie

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het Nederlands Openluchtmuseum zijn in september een uniek experiment gestart: het AmbachtenLab. De presentaties van de eerste twee Labs, stoelenmatten en papierscheppen, werden op 26 oktober in het Nederlands Openluchtmuseum aan het grote publiek gepresenteerd. Het resultaat van de samenwerkingen binnen deze Labs zijn zonder meer bijzonder te noemen. Nieuwe inzichten, nieuwe verbindingen en nieuwe producten zijn de belangrijkste resultaten die zorgen voor vernieuwing van de ambachten stoelenmatten en papierscheppen.

Doel AmbachtenLab
Het AmbachtenLab heeft als doel ervoor te zorgen dat traditionele ambachten ook in de toekomst relevant blijven en aantrekkelijk voor nieuwe beoefenaars. Daarom is het voor beide organisaties van belang deze te innoveren en aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen van ‘de markt’ van nu.

Stoelenmatten
In het eerste Lab stond het ambacht stoelenmatten centraal. De ambachtslieden zijn samen met ontwerpers gaan werken aan innovatie van hun traditionele technieken. Rien Stuijts (De Stoelenmatter, Zundert) en Marrigje van der Dragt (stoelenmatter in opleiding) zijn samen met Kees Heurkens (studio Yksi, Eindhoven) en Maarten Strang (ontwerper, Arnhem) op onderzoek gegaan naar vernieuwing in dit ambacht. Verrassing, verbazing, waardering. Enkele woorden die door Rien tijdens de presentatie werden genoemd.

Papierscheppen
Ook van het tweede Lab, papierscheppen, werden de eerste bevindingen gepresenteerd. Papierschepper Leo Hoegen (De Papierderij, Utrecht) werkte hierin samen met Sabine Zwikker, beeldend kunstenaar en ontwerper. Hoegen gaf tijdens de presentatie aan dat het AmbachtenLab hem als ambachtsman duidelijk maakt dat ook in het ambacht, hoe oud ook, het altijd weer aankomt op experimenteren, op zoek gaan naar vernieuwing.

Respect voor vakmanschap
Dat de resultaten van de eerste twee Labs in het Nederlands Openluchtmuseum worden getoond, is een natuurlijk resultaat van een goede samenwerking. ‘De Labs hebben zich hier afgespeeld, onder de vlag van het Openluchtmuseum, maar ze waren geen onderdeel van de presentatie van het museum. Dat is een bewuste keuze geweest’, aldus Teus Eenkhoorn, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum. ‘De Labs zijn niet zichtbaar geweest voor bezoekers zodat de deelnemers aan het Lab rust kregen om samen te werken, samen te ontdekken en experimenteren. Centraal bij het AmbachtenLab staat namelijk het proces. De mindset die verandert bij zowel de ambachtsmensen, als bij de vormgevers en studenten. En dat proces komt het beste tot bloei als er onderling respect, vertrouwen en rust is. Een trotse directeur staat voor jullie,’ aldus Eenkhoorn.

AmbachtenLab gaat in de komende jaren door
Het AmbachtenLab wil bijdragen aan innovatie door een samenwerking te organiseren tussen ambachtslieden, kunstenaars /designers en verschillende opleidingen om samen te werken aan een duurzame vernieuwing van het ambacht. De werkvorm voor het AmbachtenLab is een kleinschalig workshop-denktankmodel gedurende 5 tot 8-wekelijkse ontmoetingen. Elk Lab heeft drie tot vijf deelnemers, inclusief een ambachtsman of –vrouw. De primaire inzet is door nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren, uitwisseling, kennisoverdracht, experiment en onderzoek van en naar ambachtelijke productiemethoden te stimuleren. De ambachtslieden staan centraal, de workshopdeelnemers gaan hen faciliteren in ontwikkeling. De Labs starten vooralsnog steeds in het Nederlands Openluchtmuseum maar vinden vervolgens op externe locaties plaats. In de loop van 2019 zal het AmbachtenLab het werkveld uitbreiden naar verschillende andere musea in Nederland.

Prachtige film over proces
De werkvorm voor het AmbachtenLab is een kleinschalig workshop-denktankmodel gedurende 5 tot 8-wekelijkse ontmoetingen. Elk Lab heeft drie tot vijf deelnemers, inclusief een ambachtsman of –vrouw. De primaire inzet is door nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren, uitwisseling, kennisoverdracht, experiment en onderzoek van en naar ambachtelijke productiemethoden te stimuleren. Het creatieve proces is in een prachtige film vast gelegd.

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/ambachtenlabstoelenmatten

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft sinds 2012 uitvoering aan de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Ambachtelijke kennis, vaardigheden en technieken, vormen één van de categorieën van immaterieel erfgoed. Het belangrijkste kenmerk van immaterieel erfgoed is dat het dynamisch is. Zo blijven die tradities en ambachten een actief onderdeel van het sociale leven binnen een gemeenschap.

Nederlands Openluchtmuseum
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum. Het museum heeft veel presentaties van ambachten zoals in de smederij, de verschillende molens, de touwslagerij, de weverij, de rad makerij en de scheepswerf. Het museum richt zich onder andere op de historie van het ambacht. Met de AmbachtenLabs richten Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het Nederlands Openluchtmuseum zich gezamenlijk op een duurzame toekomst van ambachten in Nederland.