Forteiland Pampus krijgt twee windturbines

cc by sa 3.0

De provincie Noord-Holland heeft goedkeuring verleend voor de plaatsing van twee windturbines op Forteiland Pampus, als reactie op het verzoek van de gemeente Gooise Meren om ontheffing te verlenen. Deze kleine windturbines, met een hoogte van 15 meter, zullen deel uitmaken van een energievoorzieningssysteem dat Pampus zelfvoorzienend maakt.

De gemeente Gooise Meren steunt actief de verduurzaming van Forteiland Pampus en de ontwikkeling van het energievoorzieningssysteem waarin deze twee windturbines een belangrijke rol zullen spelen. De plaatsing van deze turbines werd aanvankelijk belemmerd door de windenergievoorschriften van de Omgevingsverordening NH2020. Daarom heeft de gemeente een ontheffing bij de provincie aangevraagd. De provincie staat positief tegenover het verduurzamingsinitiatief voor het eiland en heeft bovendien bevestigd dat het plan de kernkwaliteiten van het werelderfgoed niet zal aantasten, zoals aangegeven door het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Om deze redenen heeft de provincie besloten om het verzoek van de gemeente te honoreren.

Forteiland Pampus heeft sinds de bouw in 1895 zijn elektriciteit opgewekt met dieselaggregaten en is losgekoppeld van het vasteland. Stichting Forteiland, die het eiland heeft verworven, heeft het eiland ingericht en verwelkomt jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers en recreanten. Om de groeiende stroom bezoekers te kunnen blijven ontvangen zonder aanzienlijke milieueffecten, is de overstap naar duurzame energieopwekking noodzakelijk geworden. Er is een energievoorzieningssysteem ontwikkeld dat gebruikmaakt van zonne-energie, windenergie en bio-vergisting. De installatie van de twee windturbines, met een masthoogte van 15 meter en een totale hoogte van 22 meter, wordt door de stichting als essentieel beschouwd om voldoende elektriciteit te genereren tijdens koude en donkere dagen.