Fotoboek: ‘Hoogeveen. De Centrumrand. Toen en Nu. In Beeld’

In vervolg op het boek ‘Het Historisch Stadscentrum van Hoogeveen. Toen en Nu. In Beeld’ (ISBN: 9789490482114) heb ik een nieuw boek gepubliceerd: ‘Hoogeveen. De Centrumrand. Toen en Nu. In Beeld’ (ISBN 9789490482152). Het nieuwe boek heb ik ook in eigen beheer gepubliceerd. Dus zonder subsidie. Zo heb ik een completere zeggenschap over de inhoud. Het lijvige boek telt ruim 500 pagina’s en honderden kleurenfoto’s. Ik heb gekozen voor een hardcover. Het boek is alleen te bestellen via PUMBO en ik heb de tussenhandel, zoals Bol.com en het Centraal Boekhuis, niet ingeschakeld om de prijs enigszins te drukken. Voor een doorsnee consument is het boek wellicht te duur, maar ik heb niet aan de kwaliteit willen tornen. 

Iets over de verdere inhoud. Na een korte inleiding laat ik vooral de historische en actuele foto’s spreken. Een apart hoofdstuk beslaat actuele foto’s die ik heb gemaakt vanuit hetzelfde perspectief als een historische foto: zo wordt zichtbaar wat er in het (stedelijke) landschap is gewijzigd. Veel monumenten (fabrieken) zijn echter al verloren gegaan: ook hiervoor heb ik ruimte gegeven. Soms kwam ik nog aardige doorkijkjes en gebouwen tegen (villa’s, schuren), waarvan de geschiedenis nagenoeg onbekend is. Ik ben vooral Oud Hoogeveen dankbaar voor de historische foto’s die ik van hen heb mogen gebruiken voor mijn fotoboek. Albert Metselaar heeft mij nuttige adviezen gegeven over de indeling van het boek die ik goeddeels heb overgenomen. Mijn vriendin ben ik erkentelijk voor het corrigeren van taalfouten en adviezen over de leesbaarheid. Het is uiteindelijk vooral een kijkboek geworden.

Achterin het boek staat uitgebreidere achtergrondinformatie met GPS coördinaten van de oude gebouwen, monumenten en straatbeelden en een bronnenoverzicht. Zo kan iedere lezer zich uiteindelijk een oordeel vellen. Naar mijn mening is de stand van de monumentenzorg in Hoogeveen onder de maat. Dat geldt ook voor het hieraan gerelateerde onderhoud en aandacht voor de openbare ruimte (parken, groene verbindingen en buitenbaden). Kaalslag dreigt. Hierbij ondermeer doelend op de dreigende sluiting van Museum 5000 Morgen in Hoogeveen. Het zou tijd worden dat in Hoogeveen een industrieel museum en streekarchief komt met industriële machines, bedrijfsarchieven en andere dierbare herinneringen.

Het is dus 10 voor 12 in Hoogeveen. Hopelijk draagt ook dit boek er enigszins toe bij dat het culturele erfgoed wat nog rest bewaard blijft voor komende generaties in Hoogeveen. De situatie kan er over 10 jaar heel anders uit zien, vandaar dat ik opnieuw koos voor een foto impressie.

Ik wens in ieder geval iedereen veel leesplezier en hoop dat men gestimuleerd wordt er ook zelf op uit te gaan om een en ander te ontdekken.

Het boek is te bestellen via: http://www.pumbo.nl/boek/fotoboekcentrumrandhoogeveen of http://www.boekenbestellen.nl/boek/hoogeveen-de-centrumrand-toen-en-nu-in-beeld/9789490482152

Publicatie Ronald Wilfred Jansen