Fries erfgoed op internet: een lastige vooruitgang (€)

Het gebouw van Tresoar in Leeuwarden
Het gebouw van Tresoar in Leeuwarden Foto: Vysotsky via Wikimedia CC BY-SA 4.0

Tienduizenden voorwerpen uit de Friese kunst en historie moeten dit jaar op internet vindbaar en zichtbaar worden. Musea en andere erfgoedinstellingen hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding.

Vorige week werden de voorlopige resultaten gepresenteerd aan het provinciebestuur. Bert Looper van Tresoar in Leeuwarden, waar het Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed wordt gecoördineerd, kwam met een dubbele boodschap: er is een stevige basis gelegd, maar de komende jaren blijft financiële steun van de provincie gewenst om hierop verder te bouwen.

Dit artikel bevindt zich achter een betaalmuur. Het is te lezen met een abonnement op de Leeuwarder Courant of Blendle.