Fundering 13e-eeuws klooster gevonden bij Academiegebouw 

Bij werkzaamheden achter de oude bibliotheek in de Poststraat in Groningen hebben archeologen de fundering van het Minderbroederklooster uit de dertiende eeuw ontdekt, waarbij kloostermoppen tevoorschijn kwamen. 

In een brede kuil die op het eerste gezicht doet denken aan een loopgraaf, richt archeoloog Hans Veenstra een hogedrukspuit op een muur van kloostermoppen die bedekt is met natte aarde. Hoewel de straal die tegen de stenen spat niet erg krachtig is, wordt er geleidelijk aan rode baksteen zichtbaar. 

De kloostermoppen zijn onderdeel van de fundering van het Franciscanerklooster uit de dertiende eeuw, dat ook wel bekend staat als het Minderbroederklooster. Op dezelfde locatie staat nu de Universiteitsbibliotheek, die in 1982 werd gebouwd. Destijds was stadsarcheoloog Gert Kortekaas daar aanwezig en als student mocht hij er waarnemingen doen. Helaas vond er tijdens de bouw van de UB geen archeologisch onderzoek plaats en zag hij hoe de kloosterfunderingen werden verwijderd. 

In 1894 werd de kloosterkerk afgebroken om ruimte te maken voor de Martinuskerk, die op zijn beurt moest wijken voor de UB. Stadsarcheoloog Kortekaas benadrukt dat het Minderbroederklooster, hoewel het een bedelorde was, niet onbemiddeld was. “Het Minderbroederklooster was een bedelorde, maar laat je door deze naam niet op het verkeerde been zetten. Deze orde zat goed in de slappe was, want anders hadden ze dit klooster niet kunnen bouwen.” 

Kortekaas vindt de vondst bijzonder. “Groningen had vroeger veel kloosters, maar daar zijn weinig restanten van.” 

Tijdens de bouw van de ingang naar de toekomstige fietskelder van het Rölinggebouw, dat de nieuwe locatie wordt van de rechtenfaculteit en gehuisvest zal zijn in de voormalige bibliotheek, werd de fundering ontdekt.