Geld voor muurschilderingen Wahlwillerse kerk

Om het zaalkerkje van de Wahlwillerse kerk ook voor de toekomst toegankelijk te houden voor publiek, is een opknapbeurt van dit rijksmonument noodzakelijk. Gelet op het bijzonder karakter van de St. Cunibertuskerk, de toeristische waarde van het object en de inzet van de Wahlwillerse bevolking verleent de Provincie Limburg hiervoor een incidentele subsidie van 15.000 euro.

De historie van de kerk gaat minstens 800 jaar terug en is zowel in historisch als architectonisch en artistiek opzicht bijzonder. Van zaalkerkje, uitgebreid met onder meer verhoogde schip en toevoeging van het priesterkoor tot de huidige staat. Blikvanger zijn de muurschilderingen van de Rotterdamse kunstenaar Aad de Haas (Rotterdam 30 december 1920 – Schaesberg 21 maart 1972). De van oorsprong Rotterdammer dook gedurende de Tweede Wereldoorlog samen met zijn vrouw onder in Zuid-Limburg. In 1946 kreeg hij de opdracht om de kerk te voorzien van muurschilderingen en kruiswegstaties. Die werken waren aanleiding voor een hoogoplopend conflict tussen de kunstenaar en het bisdom, dat uiteindelijk had geleid tot verwijdering van de kruiswegstaties uit de kerk. Een omvangrijke restauratie eind jaren zeventig heeft de kerk en het schilderwerk van de ondergang behoed en uiteindelijk is in 1981 de verbannen kruisweg teruggekeerd.

Het werk van deze Nederlandse beeldhouwer, graficus en kunstschilder wordt meestal getypeerd als figuratief expressionistisch en geldt nu als één van de hoogtepunten van de Nederlandse schilderkunst in de twintigste eeuw.

De komende opknapbeurt omvat op de eerste plaats restauratie van de muurschilderingen. Veelvuldig bezoek aan deze kunstwerken door met name toeristen noodzaakt bovendien tot het nemen van veiligheidsmaatregelen en aanpassing van de verlichting. De werkzaamheden dienen uiterlijk 1 september 2015 klaar te zijn.

Persbericht Provincie Limburg