Gemeente Súdwest-Fryslân wil Nij Ylostins in IJlst aanwijzen als gemeentelijk monument

Wooncomplex Nij Ylostins in IJlst
Wooncomplex Nij Ylostins in IJlst Foto: Erfgoedvereniging Heemschut

Het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân wil ouderencomplex Nij Ylostins in IJlst aanwijzen als gemeentelijk monument. Daarmee volgt het college het advies van monumentencommissie Hûs en Hiem (zie eerdere berichtgeving).

Het betekent nog niet dat Nij Ylostins definitief een monument wordt. Daarvoor moet de gemeente eerst de belangen afwegen van alle betrokken partijen. Het college van burgemeester en wethouders wil uiterlijk 25 februari 2020 een besluit nemen over de monumentenstatus.