Gemeente wil met Omgevingswet betere bescherming werelderfgoed Schokland

Schokland
Referentiebeeld. Schokland Foto: Hnapel via Wikimedia CC BY-SA 4.0

De gemeente Noordoostpolder wil UNESCO-werelderfgoed Schokland beter beschermen. Dat moet gebeuren via de Omgevingswet. Daardoor kan de gemeente specifiekere maatregelen nemen voor het behoud van het voormalige Zuiderzee-eiland.

Schokland is aangemerkt als ‘beschermd dorpsgezicht’, wat de bescherming van het gebied waarborgt. Vanaf volgend jaar kan gewerkt worden via de Omgevingswet, waarbij maatregelen nadrukkelijker toegespitst worden op Schokland in plaats van op de hele omgeving.