Geslaagde herbestemming voor molenromp Lage Zwaluwe

Poldermolen de Schuddebeurs
Poldermolen de Schuddebeurs, in huidige staat Foto: Heemschut

De molenromp De Schuddebeurs in Lage Zwaluwe is herbestemd. Daar ging een uitvoerige restauratie aan vooraf. De nieuwe functie is die van B&B. Men kan er overnachten.

Geschiedenis
De poldermolen is gebouwd in 1794 in opdracht van K.H.H. Prins Willem III. In de Tweede Wereldoorlog is de molen gebruikt als uitkijkpost en wordt daardoor herhaaldelijk beschoten. Na de oorlog wordt de molen ontdaan van de beschadigde wieken en wordt de kap eraf gehaald. Ook in de jaren na 1950 wordt de molen gebruikt als uitkijkpost, door de luchtbeschermingsdienst.

Behoud molenromp
Bouwtechnisch deugt er het e.e.a. niet. Er is al 40 jaar geen onderhoud gepleegd en de fundering zakt in. De eigenaar Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) zet de molen te koop. De plaatselijke stichting Behoud Poldermolen Schuddebeurs maakt zich zorgen en schakelt Heemschut in. Men is bang voor sloop. Er wordt gevraagd de molen te behouden en te restaureren.

Nieuwe eigenaar
De molen wordt uiteindelijk aan de hoogste bieder gegund. Deze heeft gelukkig geen sloopplannen en wil de molen als onderdeel van een camping behouden. Later komen er plannen om de molen te gaan gebruiken als Bed & Breakfast.

Met bemiddeling van Heemschut is de gemeente Drimmelen uiteindelijk akkoord gegaan om de bestemming van de molen te wijzigen.

Eind 2019 is de restauratie afgerond en staat de molen er weer recht bij.

Poldermolen de Schuddebeurs
Poldermolen de Schuddebeurs, in huidige staat Foto: Heemschut