Groen erfgoed in gevaar door klimaatverandering

Heidi van Limburg Stirum op Ekensteijn
Heidi van Limburg Stirum op Ekensteijn Foto: NKS

Heidi van Limburg Stirum, directeur van de Nederlandse Kastelenstichting, deed op RtvUtrecht een oproep aan bestuurders, waterschappen en beheerders van buitenplaatsen en landgoederen om samen maatregelen te nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor groen erfgoed.

Radio M Utrecht luidde de noodklok voor de schade aan buitenplaatsen en kastelen door de aanhoudende droogte. Op het Utrechtse Landgoed Eyckenstein is dat duidelijk zichtbaar. Ter plekke pleitte Van Limburg Stirum voor overkoepelende maatregelen.

Extreem weer bedreigt parken en tuinen
Klimaatverandering veroorzaakt extreem zware stormen, langere periodes van droogte, hoge temperaturen en periodieke excessieve regenval. Dit is een bedreiging voor de monumentale gebouwen, maar vooral voor de prachtige tuinen en parken. Deze parken vormen een belangrijke groene oase in ons landschap. Er komt exotische flora en fauna voor en ze hebben een belangrijke functie voor ons welzijn. De kastelenwereld zelf kan de mondiale klimaatverandering niet tegenhouden, maar door samenwerking kunnen we wel stappen zetten om ons groene erfgoed zoveel mogelijk te behouden.   

Op de politieke agenda
Heidi van Limburg Stirum: “We moeten nu dit probleem op de politieke agenda krijgen om blijvende schade zo veel mogelijk te voorkomen. Belangrijk is beter begrip van wat klimaatverandering betekent en hoe watersystemen, watergebruik en droogterisico’s op landgoederen samenhangen met de rest van het landschap en daarom is samenwerking met andere instellingen van groot belang”.

Van Limburg Stirum: “Dat het probleem prangend is, merken we allemaal. Klimaatverandering tast ook de biodiversiteit sterk aan. Het geeft schadelijke insecten zoals de eikenprocessierups en de buxusmot ruim baan, terwijl nuttige insecten dreigen te verdwijnen. We kunnen de schade beperken, maar dan moeten we nu ingrijpen.”

Oproep aan beheerders en waterschappen meld aan!
De NKS wil dit probleem aanpakken en roept bestuurders, waterschappen en beheerders van buitenplaatsen en landgoederen op om de koppen bij elkaar te steken en met een masterplan te komen. Meld u aan! info@kastelen.nl onder vermelding van: Samen voor klimaat en buitenplaatsen.

  1. Ik heb de oproep gelezen en de inhoud tot me genomen. Ik zie weinig van de resultaten van die zogenaamde bedreiging. Alle bomen, of ze nu wel of niet op buitenplaatsen en rond kastelen staan, ik kijk er nu extra naar, maar ik zie nergens bomen met kleinere blaadjes, met dode toppen. etc. Ik woon midden in een gebied het Utrechts Landschap, op de Laarschenberg, daar is het dus nog eens extra droog, maar zie geen schade. Soms wel natuurlijk, zoals een boom voor mijn huis, die heel vroeg bruine blaadjes krijgt, maar dat gebeurt jaarlijks bij deze boom. Het gaat natuurlijk om bomen en struiken die na de vorige zomer verschijnselen van verdroging vertonen, en niet om bomen die er al heel lang slecht uit zien. Is dat verschil wel gemaakt bij de bestudering? Carla Oldenburger

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.