Slot Zuylen in Oud-Zuilen
Referentiebeeld. Slot Zuylen in Oud-Zuilen Foto: Arjandb via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Groot tekort voor restauratie van rijksmonumenten

Er dreigt een groot tekort te ontstaan in het budget voor restauratie van rijksmonumenten. Dat is de conclusie van het rapport Monitor onderhoud & restauratie niet-woonhuis rijksmonumenten inclusief de Toplijst grote restauratieopgaven. Eind 2020 is de landelijke restauratieopgave begroot op ruim 850 miljoen euro.

De restauratie van rijksmonumenten is een doorlopende opgave. Wanneer één monument verbetert, verslechtert de situatie van een ander monument. Het rapport wijst uit dat het aantal monumenten in goede staat voorzichtig toeneemt, maar helaas ook een groep iconische monumenten in slechte staat verkeert. Het is daarom belangrijk dat er de komende kabinetsperiode ook geld wordt vrijgemaakt.