Half miljoen voor zuivelmuseum

Een half miljoen willen Gedeputeerde Staten van Gelderland uittrekken voor het opnieuw inrichten van het complex Erven IJzerman in Wapenveld. Zoals bekend wil de Stichting Recreatie Wapenveld er graag een zuivelmuseum, verblijfsrecreatie en dagopvang voor ouderen realiseren.

Stentor