HBO en Universiteit bieden gezamenlijke minor aan over herontwikkeling Parade Landgoed Soestdijk

Bron: Canva

Studenten van de Reinwardt Academie en de Vrije Universiteit adviseren de eigenaars van landgoed Soestdijk over de historische karakteristieken van landgoed Soestdijk voor de herontwikkeling van een deel van het landgoed: de Parade. Vrijdag 22 januari presenteren zij hun onderzoeksresultaten in de vorm van kijk- en luisterwandelingen over het landgoed rond verschillende thema’s, zoals wandelen, voedselproductie en koninklijk vervoer. De presentatie is de afsluiting van de minor Erfgoed en Ruimte, die de Reinwardt Academie en de Vrije Universiteit Amsterdam samen aanbieden. De minor is ontwikkeld met steun van de Erfgoed Academie, die de brug met het werkveld slaat.

De 25 studenten volgen sinds september 2020 gezamenlijk één vakkenpakket over erfgoed in de ruimtelijke ordening. Het is zeer vernieuwend dat een hogeschool, universiteit en maatschappelijke partner samen onderwijs aanbieden, om zo de werelden van HBO, WO en werkpraktijk nader tot elkaar te brengen.

Deze Minor Erfgoed en Ruimte bereidt studenten voor op werk in het veld van erfgoed en ruimtelijke ordening. Erfgoed, van historische steden tot natuurgebieden, is cruciaal nu onze leefomgeving snel verandert als gevolg van klimaatverandering, verstedelijking en democratisering. Er is in de samenleving grote behoefte aan professionals die een visie kunnen vormen en overdragen vanuit een theoretisch én een toegepast perspectief. De studenten worden in deze minor uitgedaagd om te reflecteren op de plek van erfgoed in ruimtelijke transformaties. Ook bedenken ze zelf creatieve scenario’s voor de omgang met erfgoed in architectuur, stedenbouw, landschapsontwerp en ruimtelijke planning. De minor is toegankelijk voor universitaire studenten van een breed palet aan opleidingen. Voor HBO-studenten geldt het pakket als een pre-mastertraject voor de masters Heritage Studies en Architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In september 2021 zal de tweede editie van start gaan. Studenten kunnen zich inschrijven via www.vu.nl/erfgoedenruimte en het platform Kies op Maat.

Voor meer informatie: Nancy van Asseldonk (Reinwardt Academie, nancy.vanasseldonk@ahk.nl) en Linde Egberts (Vrije Universiteit Amsterdam, l.r.egberts@vu.nl)