Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

‘Breek Stadsbalkon voor Station Groningen af’

De Bond Heemschut betwijfelt of het wel nodig is om een tunnel onder het Hoofdstation aan te leggen. Als je het Stadsbalkon voor het station weghaalt en fietsen onder de grond plaatst, keert het Hoofdstation in volle glorie terug. Eerder al riep de organisatie Vrienden van de Stad Groningen op tot sloop van het “ridicule” Stadsbalkon. De Commissie Groningen van de Bond Heemschut heeft een zienswijze ingediend bij de Stuurgroep Spoorzone Groningen.

Groninger Internet Courant