Heemschut vraagt Lelystad opheldering om gekapte bomen

Referentiebeeld: Eik
Referentiebeeld: Eik Foto: Mehlauge via Wikimedia CC BY-SA 4.0

Erfgoedvereniging Heemschut heeft opheldering gevraagd bij de gemeente Lelystad over de plannen voor het perceel A6/Larserweg. Het terrein naast de snelwegrestaurants is ontdaan van bomen.

Dit is gebeurd in de periode dat Rijkswaterstaat verouderde populieren langs de A6 is gaan vervangen voor nieuwe. Heemschut vreest dat de gemeente dit op haar perceel niet van plan is omdat het het terrein liever als ‘zichtlocatie’ heeft.

De A6 heeft in Flevoland van meet af aan een speciaal ontworpen groene aankleding, gebaseerd op het ‘landschapsplan A6’. In dit plan is sprake van een wisselwerking tussen de snelweg en het omringende stedelijke gebied en het landschap.

Het landschapsplan is voor Rijkswaterstaat uitgangspunt bij onderhoud en vernieuwing van het groen. Op basis daarvan worden onder andere de populieren langs de A6 in Lelystad vervangen door nieuwe populieren.

Heemschut beschouwt de groene stoffering van de A6 als cultureel erfgoed. Het is uniek voor een snelweg en het is een waardevol element in het gemaakte Flevolandse landschap.

Bomen staan economische activiteiten niet in de weg. Sterker, het is aangenamer en gezonder werken en eten in een groene omgeving. En, op grond van klimaatdoelstellingen moeten er meer bomen bij in Nederland, en de rest van de wereld.

Tegenwoordig heeft iedereen een slimme telefoon. Allerlei apps kunnen je vertellen wat waar is en hoe je er komt. Heemschut vindt dan ook dat er alle reden is om op de locatie A6/Larserweg met de tijd mee te gaan.

De locatie is nu onaantrekkelijk terwijl er kans is een aangename omgeving te creëren die appelleert aan actuele thema’s als gezondheid, energiegebruik en behoud van een natuurlijke omgeving. Een dergelijke invulling wordt versterkt door de cultuurhistorische context van de groene A6.