Henket op NRP Academie: ‘Overheid maakt of breekt je project’

In de prachtige omgeving van sanatorium Zonnestraal werd de module Veranderen van de NRP Academie gehouden. Op deze dag stond de restauratie en herbestemming van het beroemde sanatorium centraal. Al ruim dertig jaar werken experts aan dit project, maar mede door de houding van de gemeente is de herbestemming compleet gestagneerd. Hoe anders ging dit bij het Zwolse museum De Fundatie. Daar stroomden museumdirectie, gemeente en omwonenden gelijk op. Architect Hubert-Jan Henket van BiermanHenket Architecten gaf, een lezing waar hij beide projecten de revue liet passeren.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.