Herbestemmen erfgoed heeft maatschappelijke impact

Al meer dan 25 jaar maakt BOEi impact met maatschappelijke herbestemmingen door heel Nederland. Het herbestemmen van erfgoed fungeert vaak als aanjager en versneller van gebiedsontwikkelingen. En iedereen kan hieraan meehelpen door te investeren in een BOEi obligatie met een rendement van 2,5%.

 

ENKA kantinegebouw. Foto: Luuk Smits/Beeldsmits

 

“Het ENKA-terrein in Ede, het DSM-kantoor in Delft, de watertoren van psychiatrisch ziekenhuiscomplex Duin en Bosch in Castricum, de Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden en nu weer de Centrale Markthal in Amsterdam… Alle projecten, van klein tot groot en van eeuwenoud vastgoed tot erfgoed uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, spreken eigenlijk voor zich,” verzekert BOEi-directeur Arno Boon. “Ze staan model voor de passie en deskundigheid waarmee we ons werk doen. En ze laten zien hoe belangrijk het is dat het herbestemmen van erfgoed wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerde partij. BOEi bewijst keer op keer dat het dan geen sluitpost op de begroting hoeft te zijn, maar juist kan fungeren als aanjager en versneller van een gebiedsontwikkeling.”

Centrale Markthal Amsterdam. Foto: Ernie Enkelaar

Tweede leven

Een recent project, de Centrale Markthal (1933) in Amsterdam, is volgens Boon illustratief voor de maatschappelijke meerwaarde die BOEi genereert en die ook door de partners in de gebiedsontwikkeling (VolkerWessels en Ballast Nedam) hogelijk wordt gewaardeerd. “Het was ruim tachtig jaar lang het centrum van de Amsterdamse voedselhandel. De verwerving door BOEi, in 2016, maakt een tweede leven mogelijk, als bruisende schakel tussen dat Food Center Amsterdam (FCA) en de nieuwe woonwijk in het Marktkwartier. Wij focussen ons op de herbestemming van de Centrale Markthal, die naast een kleiner Food Center voor zowel startups als gevestigde bedrijven die lokaal, vers en duurzaam ondernemen een groot aantal functies krijgt op het gebied van cultuur, mode, muziek en circulariteit. Wat we voor ogen hebben is een ondernemershuis voor starters en smaakmakende ondernemers.”

Het dak wordt voorzien van een groot aantal zonnepanelen. Boon: “De Centrale Markthal krijgt daardoor niet alleen als ontmoetingsplek maar ook op het gebied van duurzaamheid een tweede leven.”

Klein maar fijn

Andere herbestemmingen, zoals die van het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, zijn qua omvang vergelijkbaar. Volgens Boon bewijst BOEi echter keer op keer dat ook de kleinere projecten een aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde hebben. “Neem de Zwarte Silo in het Havenkwartier in Deventer. Na de restauratie vestigden we een culinaire markt met allemaal kraampjes in de voormalige betonnen kolos, die onder de naam ‘Fooddock’ al snel heel populair was. Dat geldt ook voor het café-restaurant dat er sinds afgelopen voorjaar in is gevestigd. De Zwarte Silo werd zo een aanjager voor de hele gebiedsontwikkeling. ‘Klein maar fijn’ geldt zeker ook voor ’t Witte Kerkje in Bladel, dat een goed voorbeeld is van het vele religieuze erfgoed dat zijn functie verliest en waar dus een nieuwe bestemming voor moet worden gevonden. BOEi wordt vaak door de eigenaar of de gemeente gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan voor de Waalse Kerk in Rotterdam. Ook in dit geval heeft het geresulteerd in overname van de gemeente en het uitbouwen van de evenementenverhuur, in samenwerking met lokale organisaties en ondernemers.”

Zaak van lange adem

Dankzij de passie, kennis en ervaring van BOEi kan de herbestemming van erfgoed fungeren als de katalysator van gebiedsontwikkelingen die Nederland in het algemeen en de directe omgeving in het bijzonder een stukje mooier, waardevoller en duurzamer maken. “Het publiek waardeert het ook steeds meer. En het herbestemmen van erfgoed wordt ook steeds meer een deel van het antwoord op maatschappelijke uitdagingen als vertraging in de ontwikkeling van projecten, de krapte op de woningmarkt en de klimaatverandering.”

‘Naast liefde voor erfgoed, verstand van zaken en creativiteit heb je ook geduld nodig, want herbestemmen is vaak een zaak van lange adem’

Ook andere marktpartijen en overheden raken er volgens Boon gelukkig steeds meer van doordrongen dat wat BOEi doet een vak apart is. “Je kunt zo’n herbestemming van erfgoed er niet even bij doen, daar zijn veel marktpartijen in de loop der jaren al door schade en schande achter gekomen. Naast liefde voor erfgoed, verstand van zaken en creativiteit heb je ook geduld nodig, want herbestemmen is vaak een zaak van lange adem. Stuk voor stuk zijn het eigenschappen waar BOEi over beschikt.”

Dé boodschap die hij nu al door wil geven: “Wil je ook onderdeel zijn van de maatschappelijke impact van erfgoed? Investeer dan nu in een BOEi obligatie. Met een waarde van € 5.000, een looptijd van 7 jaar en een jaarlijks rendement van 2,5% sluit je je al bij ons aan. Zo investeren wij samen in een nieuwe toekomst voor monumentale gebouwen en bijzondere plekken in Nederland.”

Wilt u meer informatie of direct uw bijdrage doen aan monumenten in Nederland, kijk dan op www.boei.nl/obligatie of neem contact op met Anne van den Hul: a.hul@boei.nl of 06 11 66 26 70.