Herbouw molenstomp Sassenheim opnieuw ter discussie gesteld

D66-wethouder John Stuurman oogst veel kritiek door de restauratie van de Sassenheimse molen Speelman opnieuw ter discussie te stellen. Kwalijke zaak, vinden veel partijen. Stuurman monumentenzorg heeft zijn twijfels over het project, waar de gemeenteraad in 2009 mee heeft ingestemd. In een aan de raad gepresenteerde discussienota somt hij een reeks bedenkingen op. Zo herinnert hij aan een oud, in 1990 verschenen, negatief advies over heropbouw van de molenstomp.

Leidsch Dagblad