Foto's via: Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland

Hernieuwde belangstelling van gemeente Renkum voor landgoed Dreyeroord

Wethouder Heinrich gaf vorige week aan dat landgoederen en buitenplaatsen tot de “kernkwaliteiten” behoren van de gemeente Renkum en dat deze “landgoederen koesteren voor toekomstige generaties” een van de doelen is van de gemeente. Verder zegt hij; “als Renkum enerzijds de kwaliteiten wil benadrukken, ligt er anderzijds ook een verplichting om daar op praktische wijze handen en voeten aan te geven.” Dit is een bevestiging van wat er in het Coalitieakkoord staat.

Hotel Dreyeroord te Oosterbeek met de omliggende gronden is zo’n voormalig landgoed met een zeer rijke geschiedenis welke van invloed is geweest op de ontwikkeling van Oosterbeek. Daarmee behoort het tot de kernkwaliteiten waar wethouder Heinrich het over heeft. Daarnaast raakt Dreyeroord ook aan de andere kernkwaliteit van de gemeente Renkum, namelijk het roemruchte Airborne verleden. Het hotel vormde tijdens september 1944 het toneel van hevige gevechten tussen Britse luchtlandingstroepen en onderdelen van een Duitse SS pantserdivisie. Hierbij vielen aan beide kanten vele doden bij zware gevechten in en rondom het hotel.

Nu blijkt dat de nieuwe eigenaar Amvest het pand wil slopen voor nieuwbouw gaat de stichting er dan ook van uit dat de gemeente alles op alles zal zetten om het hotel als belangrijke kernkwaliteit te behouden voor de gemeente Renkum en de toekomstige generaties waar wethouder Heinrich over spreekt. Temeer gezien de 17.000 handtekeningen voor behoud die de stichting wist te verzamelen, de noodkreten van vele erfgoedorganisaties en zelfs een openbare oproep van de Britse ambassadeur aan de gemeente Renkum.

Ook een uitgebreid onderzoek dat de Wageningen Universiteit vorig jaar uitvoerde naar de waarden van de landgoederen in Renkum laat de noodzaak tot behoud zien. Hun pijnlijke conclusie luidde dat er al “flink is geknaagd aan de cultuurhistorische – en natuurlijke monumentaliteit in de gemeente Renkum als gevolg van het ontbreken van een samenhangende visie en dito uitvoering”.

Berichten zoals die van vorige week geven de stichting hoop op behoud van Dreyeroord. Wel stelt de stichting zich de vraag hoeveel meer protest en burgerinitiatief er nodig is voordat de gemeente zelf actie gaat ondernemen om zijn zelfbenoemde kernkwaliteiten te beschermen voor de toekomst.