Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Herstel Vijfsprongschans Schinveld

In de Schinveldse bossen in Onderbanken wordt momenteel gewerkt aan het zichtbaar en beleefbaar maken van het archeologisch monument De Vijfsprongschans. Het werkt wordt gedaan door medewerkers van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg. (…) Het werk aan het in de 13de of 14de eeuw gebouwde versterkte boerenerf bestaat uit het selectief kappen en dunnen van de bomen.

Limburgs Dagblad