Historisch erfgoed in gevaar? Honderden Gemertenaren verzetten zich tegen bouw van huizen bij kasteel. 

GEMERT – De stichting Schoorswinkel en meer dan 300 inwoners van Gemert zien de bouw van woningen bij het middeleeuwse kasteel in het dorp als een onacceptabele bedreiging voor het waardevolle historische erfgoed van Gemert. 

Bouwplannen ondervinden bezwaren 

Samen met de stichting Schoorswinkel hebben deze inwoners hun schriftelijke bezwaren tegen het bouwplan bij het kasteel ingediend. Voorzitter Jacques van Lankveld van de stichting overhandigde deze bezwaren, formeel bekend als ‘zienswijzen’, maandagochtend aan wethouder Hanneke Coppens (CDA) van Gemert-Bakel. 

Het betreft de bouw van huizen in de ommuurde tuin aan de zijkant van het kasteel in Gemert. BL Huisvesting, het bedrijf van ondernemer Bas van de Laar, heeft plannen om dertien woningen in deze tuin te bouwen, waaronder bungalows en patiowoningen met eigen parkeerplaatsen. 

Aanpassingen in bouwtekeningen 

Na eerder ontvangen kritiek op dit aspect van de plannen voor het kasteel en het aangrenzende park heeft Van de Laar de bouwtekeningen aangepast. Hierbij blijft de historische muur rondom de tuin behouden en worden de woningen verder van de muur geplaatst dan aanvankelijk gepland. 

Deze aanpassingen gaan echter niet ver genoeg volgens de stichting Schoorswinkel. De stichting, die zich inzet voor het behoud van het gelijknamige historische natuurgebied naast het kasteel, wil dat de plannen volledig worden verworpen, zoals voorzitter Van Lankveld heeft aangegeven. 

Historische waarde van Gemerts erfgoed 

De stichting benadrukt dat het kasteel en het omliggende landgoed in 2011 door de regering officieel zijn aangemerkt als Historische Buitenplaats. Volgens de stichting beperkt de cultuurhistorische waarde van dit Rijksmonument zich niet alleen tot het kasteel zelf, maar omvat deze ook het poortgebouw, de omliggende tuinen, en zelfs de ommuurde tuin aan de andere kant van de slotgracht, die recht tegenover het poortgebouw ligt. 

Impact op zichtlijnen en landschap 

Van Lankveld benadrukt dat de bouw van de woningen in deze ommuurde tuin het zicht op het poortgebouw vanaf de kant van Schoorswinkel volledig zou ontnemen, wat naar de mening van de stichting een onacceptabele aantasting zou vormen van een prachtig en historisch waardevol deel van Gemert. 

Kasteel herontwikkeling gaat door 

BL Huisvesting is al geruime tijd bezig met de herontwikkeling van het leegstaande kasteel. Het hoofdgebouw wordt omgezet in een hotel genaamd Curio by Hilton, het poortgebouw krijgt een restaurant, en er komen ook enkele appartementen binnen het kasteelcomplex zelf. 

In eerste instantie wilde BL Huisvesting ook een appartementencomplex bouwen in de tuin achter het kasteel, maar dit kreeg geen goedkeuring van het provinciebestuur. Dit plan is nu geschrapt in ruil voor een lening van 4,5 miljoen euro en de toezegging dat de projectontwikkelaar elders in de gemeente een aantal nieuwe huizen mag bouwen.