Strokartonfabriek, De Toekomst, Scheemda Foto: Uberprutser via wikimedia

Hoe de strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda staat te verpieteren (€)

De verpaupering heeft de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda in haar greep. De geslaagde renovatie ten spijt, staat het complex nu weer in de achteruit. Schuldeisers hebben voor ongeveer 3 miljoen euro aan claims ingediend. Of ze ooit geld krijgen, is de vraag. Een juridische strijd over wie zich eigenaar van het complex mag noemen, is in volle gang.

Dit artikel bevindt zich achter een betaalmuur. U kunt het lezen op Blendle (€0,09).

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.