Hoge bouwkosten kunstencentrum VRIJDAG Groningen; monumentale panden aangepakt

kunstencentrum VRIJDAG in Groningen

Groningen moet meer geld uitgeven voor de uitgebreide aanpak van een rij panden in de historische binnenstad. De kosten voor sloop, herbouw en renovatie van onder andere kunstencentrum VRIJDAG aan de St. Jansstraat bedragen geen 37 miljoen euro, maar 50 miljoen euro.

Het gebied rondom de Grote Markt ondergaat een aanzienlijke transformatie, mede door de komst van het Forum. Het bouwblok tussen de St. Jansstraat en de Nieuwe Markt wordt op een uitgebreidere manier aangepakt in vergelijking met eerdere plannen. Monumentale panden met historische gevels blijven behouden, maar de indeling binnenin zal veranderen. Een deel van het bouwblok krijgt een extra verdieping, terwijl aan beide zijden nieuwe panden met winkels en appartementen worden gebouwd.

“De kosten van de bouw gaan door het dak. Dat is natuurlijk even slikken” zegt Pim Luiten, directeur. “Maar het is goed uit te leggen. Het project is groter geworden.” Hij is overtuigd dat de opknapbeurt in dit deel van het stadshart doorgang zal vinden, zonder twijfel. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het toewijzen van de benodigde extra miljoenen.

Het bouwblok omvat drie rijksmonumenten die zorgvuldig gerenoveerd moeten worden. De gesloopte delen van het gebouw uit de jaren zeventig zullen opnieuw worden gebruikt. VRIJDAG, dat momenteel een concertzaal en het Prinsentheater huisvest, trok in 2022 maar liefst 14.229 deelnemers aan activiteiten, met in totaal 92.578 bezoeken van cursisten en publiek bij presentaties. VRIJDAG zal nieuwe oefen- en lesruimtes krijgen voor muziek en theater, evenals ateliers voor schilderen, beeldhouwen en edelsmeden. Het nieuwe horecagedeelte wordt een ontmoetingsplek. Een nadeel is dat VRIJDAG zich letterlijk in de schaduw van het Forum bevindt, waardoor het plaatsen van zonnepanelen hier niet rendabel is. Het bouwblok zal echter verbonden worden met de warmte-koude opslag van het Forum, waardoor het straks gasvrij zal zijn.

Architect NEXT Koschuch in Amsterdam wordt geconfronteerd met de uitdaging van het behoud van de sfeer en het karakter van het amateurkunstencentrum, aldus Luiten. Het college van burgemeester en wethouders verzoekt de gemeenteraad om een extra krediet van 12,7 miljoen euro. Tot op heden heeft de raad alleen een plan voor nieuwbouw goedgekeurd, maar nu zal er ook renovatie van de monumenten plaatsvinden. De wens is om alle activiteiten van VRIJDAG onder één dak te brengen, in het bouwblok tussen de St. Jansstraat en de Nieuwe Markt, naast het Forum. Binnenkort zal de gemeente in gesprek gaan met bedrijven die geïnteresseerd zijn in de aanbesteding van het project. Deze bedrijven kunnen hun interesse kenbaar maken.