Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Hogere subsidie Zoetermeerse monumenten

Het college van B&W heeft in haar vergadering besloten om de Subsidieverordening instandhouding van monumenten aan te passen. Het subsidiepercentage wordt verhoogd tot 50% terwijl het maximumbedrag wordt verhoogd.

De Eigenaren van monumenten komen op grond van de Subsidieverordening instandhouding van monumenten in Zoetermeer in aanmerking voor een bijdrage in de onderhoudskosten. Deze bijdrage is 40% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten met een maximum van 1.500 euro voor winkel/woonhuismonumenten en van 3.000 euro voor boerderijen, kerken en bedrijfsmonumenten, per jaar. Deze subsidiebedragen worden verhoogd tot respectievelijk 3.000 euro en 6.000 euro.

Postiljon Online: Hogere subsidie Zoetermeerse monumenten.