Ingestort monument als gevolg van verwaarlozing 

De gemeente heeft de vervallen schaapskooi in Soest, gelegen op de hoek van de Peter van den Breemerweg en de Hooiweg, laten stutten omdat het gebouw op instorten staat. Om de eeuwenoude stal overeind te houden, wordt momenteel gebruik gemaakt van een tijdelijke constructie met spanbanden en zandzakken. 

Het verval van dit historische monument is geen recent probleem. Al geruime tijd wordt de schaapskooi niet onderhouden en is het in verval geraakt. De gemeente heeft de eigenaar in het verleden al herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van onderhoud aan het monument. 

Het eeuwenoude monument in Soest is na jaren van verwaarlozing bijna volledig verloren gegaan. Onlangs is zelfs een muur ingestort, wat heeft geleid tot actief contact tussen de gemeente en de eigenaar, zo bevestigt een woordvoerder van de gemeente. “Zodat voorzieningen getroffen konden worden, om het monument te beschermen.” 

Volgens het Erfgoedregister van de gemeente Soest dateert de oude schaapskooi vermoedelijk uit de achttiende eeuw en werd het oorspronkelijk gebruikt in combinatie met een boerderij aan de Birkstraat. Het dak van de schaapskooi was deels bedekt met pannen en deels met riet. De gevels bestonden uit baksteen en de kopgevels hadden houten schuurdeuren. Helaas is de schaapskooi door jarenlange verwaarlozing sterk achteruitgegaan. Het dak is gedeeltelijk ingestort en recent is een van de muren bezweken. 

De schaapskooi bevindt zich in een hoek van de polder waar ontwikkelaars uit Soest interesse hebben getoond voor woningbouw. Langs de Peter van den Breemerweg staat al geruime tijd een groot bord met een aantrekkelijke afbeelding van ‘De Biezenhof’, een toekomstig mogelijk nieuwbouwproject voor enkele honderden woningen in de polder. Dit plan is echter nog niet concreet. 

De gemeente heeft zich nog niet duidelijk uitgesproken over de toekomst van de schaapskooi en blijft voorlopig terughoudend in haar standpunt. “Er zijn overleggen gaande over de toekomstige functie van het monument. Dit zijn nog verkennende gesprekken en er is nog geen sprake van concrete plannen.”