Initiatief houdt sloop van Amsterdamse historische panden bij

Beeld: amsterdamsloopt.nl

Amsterdam en de sloopkogel, het is een moeizame relatie. Grootschalige sloopacties lokten in de jaren 1960-1980 massale protesten uit, maar leidden niet tot een ander beleid ten aanzien van het slopen van oude, monumentale panden. Ook nu bedreigt sloopwoede veel historische gebouwen.

Het grootste verschil met de eerdere sloopcampagnes is het gebrek aan publieke verontwaardiging. Aangemoedigd door de economische voorspoed wordt de afbraak van historisch Amsterdam onverminderd voortgezet. Overheden verlenen vergunningen; particulieren, woningcoöperaties en projectontwikkelaars slopen.

Wij, wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, maken ons grote zorgen over het feit dat nog steeds hele huizenblokken worden afgebroken (Amsterdam-West), ook op plekken waar er maar weinig historische gebouwen over zijn (Amsterdam-Oost). Winkeleigenaren, de horeca en beleggers dragen in hoog tempo bij aan het verlies van oude panden en interieurs (Amsterdam-Zuid), ook in de oudste, zelfs middeleeuwse delen van de stad (Centrum).

Op onze website brengen wij in kaart welke panden en huizenblokken sinds 2012 zijn gesloopt. Zo laten we de omvang van het probleem zien: het historische karakter en het stadsbeeld van Amsterdam staan onder druk en mentaliteits- en beleidsveranderingen zijn hard nodig.

De website www.amsterdamsloopt.nl geeft een overzicht van panden en huizenblokken binnen de Ring die onlangs zijn gesloopt of waarvoor een sloopvergunning is afgegeven. Kent u een gesloopt pand of huizenblok? Help ons met het aanvullen van deze website: info@amsterdamsloopt.nl.