Intentieverklaring ondertekend voor Ringersfabriek

Ringersfabriek, Alkmaar Beeld via BOEi

Vrijdag 17 juni hebben Dobla, BOEi, MAB/BPD, Tuijp BV en de gemeente Alkmaar een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk te komen tot een haalbaar plan voor de ontwikkeling van de Ringersfabriek. De ondertekening maakt duidelijk dat alle partijen de afgelopen maanden op één lijn zijn gekomen. Chocoladefabrikant Dobla wil een publieksattractie maken in een compleet gerestaureerde chocoladefabriek aan de Noorderkade.

In de Ringersfabriek kunnen bezoekers vanaf oktober 2018 zien hoe chocola gemaakt en verwerkt wordt, van boon tot bonbon. Net als een hele serie culinaire ’belevingen’, die speels en educatief willen laten ervaren wat er zo mooi is aan het maken van lekkere dingen. Een pastry academy en horeca zoals een hotel en restaurants maken het plaatje compleet.

Hindernissen en obstakels samen uit de weg ruimen
De bedoeling om in de voormalige Ringersfabriek een ‘Chocolate Experience’ te vestigen wordt door alle partijen in de intentieverklaring onderschreven. In een constructieve sfeer treden alle partijen nu samen op om de resterende hindernissen en obstakels uit de weg te ruimen, waarin een financieel tekort de spil vormt. Als dat dankzij de gezamenlijke inzet verdwijnt, kunnen alle benodigde partijen het licht voor deze ontwikkeling definitief op groen zetten. Het gaat onder meer om het experienceconcept, het ontwerp, de grond- en vastgoedexploitatie, onderlinge financiële afspraken en fondsenwerving. Diverse scenario’s worden onderzocht om zo goed mogelijk aan te sluiten op de omgeving en randvoorwaarden (huidige winkelcentrum, bestemmingsplan, parkeren, huidige huurders, etc).


Knoop doorhakken in oktober
De komende maanden wordt bij Dobla, BOEi (een non-profit organisatie, die zich inzet voor restauratie en herbestemmen van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed in Nederland), MAB/BPD (eigenaar van het Ringersterrein) en de gemeente meer duidelijk of deze herbestemming van de voormalige chocoladefabriek Ringers mogelijk is. In oktober 2016 moeten alle partijen een knoop doorhakken. In het gunstigste geval start dan de planvoorbereiding om daadwerkelijk te gaan restaureren / verbouwen.

Ringerskwartier
Voor MAB is de haalbaarheid van de herbestemming van de voormalige Ringersfabriek mede afhankelijk van de haalbaarheid van de herontwikkeling van het totale Ringersterrein. Daarom is tevens een overeenkomst gesloten tussen MAB/BPD, Tuijp BV (eigenaren van de grond) en de gemeente Alkmaar. Doel van deze overeenkomst is afspraken te maken over de te realiseren woningen in dit gebied.

Monumentenstatus
Het college van B&W van de gemeente Alkmaar heeft in mei besloten de Ringersfabriek de gemeentelijke monumentenstatus te verlenen. Tegen dit besluit heeft de eigenaar pro forma bezwaar gemaakt, maar MAB/BPD heeft de bedoeling het monument in oude luister te behouden voor Alkmaar en Overstad. Door de samenwerking met BOEi en Dobla verwacht men dat dit een haalbare doelstelling is. De komende maanden zal dat duidelijk worden. Om de constructieve samenwerking ruimte te geven heeft de gemeente Alkmaar besloten de afhandeling van het bezwaar tot oktober aan te houden.