Inwoners Garsthuizen helpen mee bij archeologisch onderzoek

Inwoners van Garsthuizen mogen, samen met archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen, een archeologisch onderzoek gaan uitvoeren. Dit gebeurt op de wierde, waar het oude, vervallen kerkje van Garsthuizen op staat. (…) Het archeologisch onderzoek is een onderdeel van het plan om het vervallen kerkje om te bouwen tot informatiecentrum van de Stichting Oude Groninger Kerken. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van ruim twaalfduizend euro voor het ‘participatie archeologisch onderzoeksproject’.

RTVNoord.nl