Irene Heikens nieuwe commissaris Donatus Verzekeringen

Per 1 januari 2023 is mevrouw mr. Irene Heikens toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Donatus Verzekeringen. Haar benoeming hangt samen met het op termijn verstrijken van de zittingstermijn van huidige RvC-leden. 

Irene Heikens is directeur van Centramed, een onderlinge verzekeraar voor medische aansprakelijkheid bij zorginstellingen. Daarvoor heeft ze verschillende directiefuncties gehad bij SRK en ARAG Rechtsbijstand. Ze heeft een royale ervaring in de financiële sector, juridische en zakelijke dienstverlening en beroeps/brancheorganisaties. Binnen de Raad van Commissarissen krijgt zij de portefeuille verzekeringen en zal toetreden tot de Audit- en Risico Commissie. 

Over Donatus

Donatus Verzekeringen (1852) is dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland. Als specialist in het taxeren en verzekeren van kerkelijke en monumentale eigendommen verzekert zij kerkgebouwen (religieus gebruik en herbestemd) en rijks- en gemeentelijke monumenten. Als onderlinge verzekeraar staan het coöperatieve gedachtegoed en de belangenbehartiging van haar leden centraal. Kernwaarden zijn verbondenheid, bevlogen, deskundig, degelijk, daadkrachtig en zorgzaam.