Hogeschool Utrecht

Alumni opleiding Bouwhistorie & Restauratie HU, laat van je horen

In 1997 zag de opleiding Bouwhistorie, Restauratie & Monumentenzorg van de Hogeschool Utrecht het levenslicht. . In de afgelopen decennia heeft de opleiding zich bewezen en heeft het een gedegen status verworven in de markt. In 2017 bestaat de opleiding dus 20 jaar; een mijlpaal die niet ongemerkt voorbij kan gaan.

Nu kunnen wij zelf wel de vlag gaan uithangen en het 20-jarige jubileum gaan vieren, maar het lijkt ons veel leuker en nuttiger om dit samen te doen met bijdragen uit het werkveld en het vakgebied. Een snelle optelsom leert ons dat er ongeveer 220 alumni van de opleiding rondlopen in het werkveld. Wij willen daarom jullie, de alumni, vragen voor nuttige ideeën voor de viering van het jubileum.

Ideeën waarvan wij weten dat deze spelen bij alumni zijn: een overzichtsboek van alle afstudeerprojecten of een kennisbank in de vorm van een website waar al het onderzoek te vinden is of waar inhoudelijke vragen behandeld kunnen worden. Dit zijn slechts enkele ideeën, maar er zijn er ongetwijfeld veel meer! Daarom willen we graag de vraag bij jullie neerleggen. Hoe ziet een geslaagd 20-jarig jubileum van de opleiding er uit? Waar denken jullie aan en waar heeft het vakgebied het meest aan? Mocht je zelf graag actief willen meedenken en bijdragen, laat het dan ook weten!

Suggesties zijn welkom en kunnen gemaild worden naar chris.vaneunen@hu.nl. Bij voorkeur voor 1 oktober 2015. Wij zien de ideeën graag tegemoet!

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht