Kamer unaniem voor behoud gevangenis Oranjehotel

cc by sa 3.0
Oranjehotel. Het 'poortje' met gedenkplaat. Foto: P.L. van Till via wikimedia

Het Oranjehotel moet behouden blijven. Een motie die oproept om het monument buiten schot te houden bij de bezuinigingen op het gevangeniswezen werd dinsdag unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. (…) De gevangenis kreeg de bijnaam Oranjehotel vanwege de verzetsmensen die er werden opgesloten. Bekend zijn Doodencel 601, een van de dodencellen die in de oorspronkelijke staat is bewaard en het Poortje. Verzetslieden kwamen daardoor naar buiten op weg naar de Waalsdorpervlakte.

Nederlands Dagblad