Kans voor waterrecreatie na damdoorbraak bij het Kasteel 

De vervanging van de dam naar het Defensie-eiland in Woerden door een brug heeft niet alleen een positieve impact op het uiterlijk van het gebied. Het biedt ook mogelijkheden voor de recreatiesector, aldus Kitty Kusters, directeur van Woerden Marketing. Vooral de waterrecreatie ziet hier kansen in. “Wij zetten ons al enige tijd in om Woerden en omgeving op de kaart te zetten bij waterrecreanten. Die nieuwe brug kan daarbij een rol spelen. Het biedt een extra rondje voor kanoërs, peddelaars en sloepvaarders.” 

Belang van de brug voor Woerden 

Het verwijderen van de dam draagt ook bij aan een betere zichtbaarheid van het vestingkarakter, merkt Kusters op. “Dat is een belangrijke reden voor mensen die naar Woerden komen om z’n rijke historie te beleven. Met het opknappen van de Oostdam is de vestingsfeer al enorm verbeterd. Het nieuwe stukje water kan het karakter alleen maar versterken.” 

De nieuwe brug die volgend jaar wordt gebouwd, zal de naam “Centraalbrug” dragen en fungeert als de voornaamste toegangspoort tot het Defensie-eiland. Dit vormt tevens de laatste fase van de volledige renovatie van dit gebied. Met de komst van de brug wordt het eiland eindelijk volledig omringd door water. Er zijn geen obstakels meer voor de bouw; de gemeenteraad heeft ingestemd met de extra kosten voor de aansluiting van de brug op de centrumring. 

Plannen voor de Centraalbrug 

De bouw van de brug is in opdracht van de ontwikkelaar van het Defensie-eiland, De Wasserij CV. Dankzij de brug kunnen er opnieuw bootjes van en naar de Prins Hendrikkade varen. De brug zal passen bij de historische omgeving. De brug zal iets verder van de toren worden geplaatst, waardoor ruimte ontstaat voor de kasteelgracht. 

Om de bouw van de brug mogelijk te maken en tegelijkertijd de toegang tot het eiland te behouden, wordt de bestaande dam tijdelijk verbreed. Vervolgens zal de dam worden verwijderd, waarna de bouw van de Centraalbrug kan beginnen. Om een naadloze integratie met de centrumring te garanderen, zal de gemeente de bestaande kademuren aan de overkant van het kasteel uitbreiden tot aan de Prins Hendrikkade. 

Bovendien wordt er een verhoogd verkeersplateau aangelegd en komt er een fietsstraat. De doorbraak van de dam zal ook de waterdoorstroming verbeteren. “De hoofdtoegang tot het Defensie-eiland krijgt een prachtige uitstraling, passend bij de historie van Woerden én bij het karakter van een moderne bijzondere woonwijk”, aldus wethouder Ad de Regt. 

Tijdens de constructie van de Centraalbrug zal Stichting het Kasteel van Woerden parallel daaraan een gedeelte van de gracht rondom de toren laten uitgraven. Deze gracht wordt verlengd tot aan het elektriciteitshuisje achter het kasteel. Zodra de brug en de kademuren gereed zijn, zal ook de zandvlakte naast restaurant Gare Pompidou worden herontwikkeld tot groene ruimte. 

Eilandbewoners  

Op 28 september zal de gemeente uitleg geven aan geïnteresseerden op de locatie van de nieuwe brug. De voorbereidende werkzaamheden zullen later dit najaar beginnen. De verwachting is dat het project vóór de zomer van 2024 is voltooid. 

De bewoners van Defensie-eiland zijn vooral verheugd over het einde van de bouwwerkzaamheden. Met de voltooiing van de oeververbinding zijn zij nu daadwerkelijk eilandbewoners.