Kasteel Huis Bergh anderhalf jaar dicht

Huis Bergh in 's-Heerenberg

Vanaf begin 2024 zal Kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg bijna anderhalf jaar lang gesloten zijn. Het historische gebouw vertoont verzakkingen en moet tevens worden ontdaan van asbest. Voorafgaand aan de aanvang van de grote renovatie moeten alle kostbare schatten die zich momenteel in het kasteel bevinden, tijdelijk elders worden ondergebracht.

Directeur Heidi van Limburg Stirum van Kasteel Huis Bergh legt uit: “In de komende twee weken gaan we het kasteel ontruimen, zodat het volledig leeg is.” De geplande werkzaamheden zijn omvangrijk: er zal binnenkort begonnen worden met het verwijderen van asbest op verschillende locaties binnen het kasteel. Daarna, vanaf het nieuwe jaar, zullen de grootschalige renovatiewerkzaamheden van start gaan. De fundering van het gebouw zal worden aangepakt vanwege verzakking, en de karakteristieke Don Jon-toren zal in de steigers worden gezet.

Secuur verhuizen

Voordat de grootschalige renovatie aanvangt, dienen alle kunstwerken en historische stukken uit het kasteel te worden verwijderd. Deze verhuisoperatie vergt uiterste zorgvuldigheid. Alle historische objecten en kunstwerken moeten nauwkeurig worden ingepakt en indien nodig gerestaureerd. Collectiebeheerder Frank Jansen vertelt: “Het begint met het inventariseren van de collectie. Alles moest worden gecontroleerd op conditie en sommige stukken moesten worden gerestaureerd.”

Gelukkig verkeren de museumstukken in goede staat. Restaurator Maurice Steemers merkt op: “Je kunt niet zeggen dat de stukken in slechte staat verkeren. Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid objecten die er zijn en het kleine deel daarvan waar ik naar moet kijken, dan kun je zeker zeggen dat ze nog in uitstekende conditie verkeren.”

Transitieproces

Hoewel een kleine renovatie niet ongebruikelijk is voor het kasteel, blijft een grootschalige ingreep als deze een opvallende gebeurtenis. Frank Jansen merkt op: “Wat vooral vreemd is, is dat de muren nu echt kaal zijn.” Directrice Van Limburg Stirum verbaast zich met name over de omvang van de lege vertrekken en beschouwt het als een soort overgangsproces naar de aanstaande renovatie: “Als ik nu het kasteel binnenkom, denk ik: ‘wat is het toch groot’. Het is eigenlijk ook een soort transitieproces, omdat we nu met de lege ruimtes gevoelsmatig naar de renovatie gaan.” Na een Sinterklaasviering en weekendactiviteiten zal het kasteel vanaf begin januari daadwerkelijk gesloten zijn, naar verwachting tot april 2025. Na de voltooiing van de renovatie volgt een feestelijke heropening. Zoals Van Limburg Stirum beschrijft: “Ons doel is dat bij de opening in 2025 echt een nieuw kasteel te bewonderen zal zijn, met vooral nieuwe verhalen.”