Kerkenkoper wil het religieuze erfgoed in Twente redden 

Foto: Acronius van der Zweep

Wim Annen (75), een vastgoedondernemer die zich bezighoudt met de aankoop van oude gebouwen, heeft al vier kerken verworven in de Achterhoek en Drenthe. Nu heeft hij zijn oog laten vallen op het kerkje van De Pollen in Twente als mogelijke volgende aankoop. 

Terwijl Wim Annen de voormalige Johannes de Doperkerk in Meddo betreedt, wordt er hard gewerkt. De vloer is bezaaid met trappen, verfblikken en gereedschap. Deze kerk is een van de vier gebouwen die hij heeft gekocht met als doel ze een nieuwe bestemming te geven – één die zowel maatschappelijk als religieus is. “Het geloof zal nooit verdwijnen. Ik durf te voorspellen: over veertig jaar zijn ze weer nodig.” aldus Annen. 

De katholieke kerk in Meddo is zijn meest recente aankoop. Hij beschouwt het als een voorbeeld van hoe het eigenlijk zou moeten zijn, overal. “De basis ligt niet bij mij, maar bij de plaatselijke gemeenschap. De dreigende sluiting heeft krachten losgemaakt die er uiteindelijk toe geleid hebben dat er een toekomst is voor dit gebouw. De mensen zelf, niet ik, hebben dit mogelijk gemaakt. Zij hebben een stichting gevormd en zien mogelijkheden om de kerk weer een plek te geven. Het is nu geen katholieke kerk meer, maar nog steeds wel een kerk. Dat is voor mij ook een keiharde voorwaarde om hier mijn geld in te stoppen.” 

Wim Annen brengt ongeveer drie dagen per week door in Meddo, vaak in combinatie met Doetinchem. In Doetinchem kocht hij drie jaar geleden de historische Baptistenkerk, die hij renoveerde en een nieuw leven gaf. “Ik was ernstig ziek, lag in het ziekenhuis en voelde me van God verlaten. Eén keer eerder, in Pesse, had ik een kerk gekocht, maar nog zonder een duidelijk plan. Maar opeens stond daar een vrouw aan mijn bed die begon over bijbelverhalen waarin mensen worstelen met hun geloof. Ik draaide eerst mijn rug naar haar toe, maar op een of andere manier betekende het toch een ommekeer. Een paar dagen later heb ik die kerk in Doetinchem gekocht.” 

Annen zorgt ervoor dat de renovatie in Meddo tegen juni afgerond zal zijn en houdt toezicht op het werk. Hij heeft persoonlijk de witte verf op de muren, het geschilderde oog in de balustrade van de koorzolder en de goudkleurige verf voor het grote Christusbeeld naast de kerk bepaald.  

Het begin 
Het kopen en renoveren van gebouwen en huizen is iets wat Wim Annen zijn hele leven al doet. Hij werd geboren in een arbeidersgezin in Hoogeveen en begon zijn carrière als timmerman. Op 18-jarige leeftijd kocht hij zijn eerste huis en inmiddels heeft hij samen met zijn drie zoons een grote vastgoedonderneming in Drenthe opgebouwd. Naast zijn inspanningen voor het behoud van religieus erfgoed in Nederland, zet hij zich ook in voor maatschappelijke projecten in Afrika.  

“Ik ben een gelovig man. Wat ik in mijn leven heb bereikt, heb ik gekregen. God is altijd bij me. Zo voel ik dat ook. Mijn leven wordt gestuurd. Dat geldt ook voor wat ik doe met die kerken. Ik zoek het niet op, maar het komt op mijn pad. Uit mezelf zal ik me ook nooit met de gang van zaken in een bepaalde stad of dorp bemoeien. De mensen zelf moeten me benaderen. Ik sta er ook helemaal niet om te springen om die kerken te kopen. Veel beter is het dat de mensen dat zelf doen. Alleen als er in dat opzicht onoverkomelijke problemen zijn, spring ik erin.” 

Hij zegt zelf geen commerciële bedoelingen te hebben. “Op geen enkele manier. Integendeel. Er moet altijd geld bij. Ik verdien er geen cent aan. Lokale stichtingen betalen huur, maar tegen een zo laag mogelijke prijs. En altijd met de mogelijkheid dat ze ooit zelf dat gebouw over kunnen nemen. Dat zou ook het mooiste zijn: dat die gebouwen weer kerk worden.”