Kerkenvisie Utrecht: wat heeft het de stad gebracht?

De Domtoren in Utrecht
De Domtoren in Utrecht Foto: Braico via Pixabay CC0

Vanaf 2019 stelt het ministerie van OCW voor iedere gemeente middelen beschikbaar om een Kerkenvisie op te stellen. Utrecht heeft al sinds vorig jaar een visie liggen. Wat heeft dit de stad gebracht, en wat kunnen andere gemeenten van Utrecht leren als het gaat om het opstellen van een visie?

Alice Gut, adviseur monumenten voor de gemeente Utrecht, ziet hoe goed het is dat kerken in kaart worden gebracht. “We hebben nu een goed overzicht over de stand van de kerken. Daarnaast heeft de visie geleid tot kennisdeling en kennisverzameling en intensievere samenwerking tussen eigenaren van kerken.”