“Kiezen tussen monumenten of kantoren”

Minister Bussemaker van Cultuur maakte onlangs de 89 nieuwe Nederlandse rijksmonumenten bekend. De week daarop kondigde minister Teeven aan een tiental monumentale gevangenissen te zullen sluiten en af te stoten. Het is een publiek geheim dat het Rijk de komende jaren nog eens honderden monumenten die in rijkseigendom zijn, op de markt gaat brengen. De markt kan dat niet aan, met leegstand als gevolg. Ondertussen staren gemeenten zich blind op de leegstaande kantoren en zijn ze niet blij dat deze vloed aan rijksmonumenten over hen heen komt. Een keuze tussen kantoren of monumenten wordt onvermijdelijk.

RUIMTEVOLK

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.