Koloniën van Weldadigheid in 2021 mogelijk ingeschreven als Werelderfgoedlijst

Koloniën van Weldadigheid

In de zomer van 2021 zal duidelijk worden of de Koloniën van Weldadigheid zich Werelderfgoed mogen noemen. Tijdens een online bijeenkomst van UNESCO op 2 november is besloten dat de uitgestelde 44e vergadering van het Werelderfgoedcomité plaats zal vinden van in juni of juli in China, in de stad Fuzhou. De besluitvorming over het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid (het Nederlandse Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen en het Vlaamse Wortel) komt tijdens deze zitting aan de orde. Vanwege de coronapandemie werd de zitting van het Werelderfgoedcomité in China in juni 2020 waar de Koloniën van Weldadigheid op de agenda stonden tot nader order uitgesteld.

Nominatie
Het uitstellen van de zitting betekende dat het herziene nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid, namens België en Nederland aangeboden aan het Werelderfgoedcomité, pas op de plaats moest maken. In juli 2019 heeft ICOMOS, het adviesorgaan van Unesco, zich na afloop van een inhoudelijk wetenschappelijk traject reeds positief uitgesproken over de nominatie. De Stuurgroep van de Koloniën van Weldadigheid, bestaande uit bestuurders van de betrokken provincies en gemeenten, wacht de besluitvorming dan ook met vertrouwen af. Het positieve advies biedt vanzelfsprekend geen garanties. Het Werelderfgoedcomité blijft het enige orgaan dat mag beslissen over Werelderfgoed.