Kunsten ’92: Brief van taskforce culturele en creatieve sector voor Tweede Kamerdebat ‘Cultuur en corona’

Tweede Kamer
Tweede Kamer Foto: Sisyfus via Wikimedia CC0

Vandaag heeft de taskforce culturele en creatieve sector een brief aan de cultuurwoordvoerders gestuurd. Morgen vindt het Tweede Kamerdebat ‘Cultuur en corona’ plaats, waarbij onder meer de suppletoire begroting van OCW en de aanvullende ondersteunende maatregelen voor de culturele en creatieve sector op de agenda staan.

In de brief spreekt de taskforce zijn erkentelijkheid uit voor de € 300 miljoen die beschikbaar is gesteld om de acute nood in onze sector te verlichten. Tezamen met de door het kabinet genomen generieke maatregelen en de door de minister van OCW ingezette coulancemaatregelen ontstaat hierdoor voor de korte termijn lucht in met name de Rijksgesubsidieerde delen van de culturele sector.

Echter, als we de vitale delen van de culturele en creatieve sector door deze crisis heen willen helpen, is het noodzakelijk om breder te kijken dan alleen naar Rijkscultuurbeleid. Zo zijn de zorgen groot over het verlies aan werkgelegenheid en de kwetsbaarheid van productieketens, waarbij veel kennis en kunde juist ook bij zzp’ers zit. Dat reikt veel verder dan de begroting en het beleidsdomein van OCW, de betrokkenheid van EZK en SZW hierin is onmiskenbaar groot. Wij spreken in onze oproep dan ook nadrukkelijk eveneens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan, en wijzen op de belangrijke rol die de lagere overheden en met name de gemeenten hebben te vervullen in het behoud van de lokale infrastructuur.


Drie oplossingsrichtingen

Ter voorbereiding op het Kamerdebat op 28 april schetst de taskforce in deze brief een aantal problemen, als ook mogelijke oplossingsrichtingen. Deze concentreren zich rond drie punten:
·       Stel gemeenten en provincies in staat om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.
·       Houdt ook het niet-gesubsidieerde deel van de sector overeind
·       Voorkom dat werkenden tussen wal en schip vallen


Lees de gehele brief van de taskforce aan de cultuurwoordvoerders HIER


Reeks van drie brieven van de taskforce

Deze brief aan de cultuurwoordvoerders maakt onderdeel uit van een reeks van drie brieven vanuit de taskforce:
·       De brief van 24 april jl. aan minister Koolmees en staatssecretaris van Ark van SZW (klik hier)
·       De brief van vandaag aan de cultuurwoordvoerders t.b.v. het Kamerdebat morgen (klik hier
·       De brief die de taskforce deze week zal sturen aan de minister van EZK (volgt nog)


Inbreng van VNG en IPO voor het Kamerdebat morgen
Ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en IPO (Interprovinciaal Overleg) hebben inmiddels hun inbreng voor het Tweede Kamerdebat aan de Kamerleden verzonden (klik hier).