Laatste bijdragen voor crowdfunding ENKA gezocht

Logo Vrienden van BOEi

Door bijdragen van omwonenden en Vrienden van BOEi is meer dan de helft van het benodigde bedrag voor de crowdfunding opgehaald. BOEi zoekt naar bedrijven die zich betrokken voelen bij de ENKA en die een steentje willen bijdragen aan de terugplaatsing van de fontein en herinneringsbank.

De vorig jaar gestarte crowdfunding voor de kleinste rijksmonumenten van de ENKA heeft bijna € 3.000 opgeleverd. BOEi hoopt het resterende bedrag op te halen bij de Edese bewoners en instanties. Voor donaties vanaf € 250,- worden privérondleidingen met lunch op het terrein georganiseerd. Een bezoek aan de gerestaureerde monumenten, de Westhal, het Kantinegebouw en de beide schoorstenen hoort daar natuurlijk ook bij.

Arno Boon, directeur BOEi: ‘Na de restauratie van de grotere rijksmonumenten op het ENKA terrein is de terugplaatsing van deze twee rijksmonumenten de kers op de taart.’

De herinneringsbank, gefabriceerd door aardewerkfabriek Brouwer uit Leiderdorp, en de fontein met invloeden uit de Amsterdamse School en barok, staan beide symbool voor het belang van de ENKA voor Ede en omgeving. Destijds zijn ze geschonken door de lokale burgers en het Edese bedrijfsleven.

Mensen die een bijdrage vanaf € 20,- doen krijgen als beloning een speciaal voor deze actie ontworpen herinneringssteentje, met de hand gebakken in de monumentale steenfabriek Zilverschoon in Randwijk.

De crowdfundingsactie is te vinden op Vriendenvanboei.nl/ede.