Lang besproken restauratie het Hof in Dordt van start

Na 20 jaar praten is maandagmiddag de restauratie van het monumentale Hof in Dordrecht van start gegaan. De plek moet een interactief historisch museum worden en daarmee een nieuwe toeristische trekker voor de Merwestad. (…) In het middeleeuwse kloostercomplex werd tijdens de 80-jarige oorlog de basis gelegd voor de Nederlandse staat. En niet alleen de eerste vrije statenvergadering in 1572 vond er plaats, maar ook de Nationale Synode van 1618. Die synode gaf de aanzet voor de eerste Statenbijbel. Het is de bedoeling dat dit allemaal te zien is in het vernieuwde Hof.

RTV Rijnmond

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.