Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Bodem van de rioolsleuf waarin grondsporen zichtbaar zijn
Bodem van de rioolsleuf waarin grondsporen zichtbaar zijn Foto: via Erfgoed Leiden

Leidse vondst van de week | Prehistorische vindplaats

In de Sumatrastraat in Leiden zijn resten gevonden uit de IJzertijd. Tijdens graafwerkzaamheden voor het nieuwe riool zagen archeologen op ongeveer 1 tot 1,5 m onder de huidige straat grondsporen van greppels, kuilen en een ingegraven paal. Deze vondsten lijken erop te wijzen dat hier 2.000 jaar geleden mensen woonden. Tijdens eerder onderzoek werden al kleine stukjes inheems-Romeins aardewerk en botmateriaal gevonden.

De vindplaats is bijzonder, omdat in Leiden ten noorden van de Rijn tot nu toe nog nauwelijks vindplaatsen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd zijn aangetroffen. Het is nog onduidelijk waarom dat zo is.