Lisette Breedveld nieuwe directeur UMF (Utrechts Monumentenfonds)

Het Utrechts Monumentenfonds (UMF) heeft aangekondigd dat architectuurhistoricus Lisette Breedveld per 1 april a.s. de nieuwe directeur zal worden. Zij volgt interim-directeur Jaap Reijnders op, die de afgelopen maanden het fonds met succes heeft geleid na het vertrek van voormalig directeur Suzan te Brake. Het bestuur van het UMF prijst Breedveld’s expertise op het gebied van instandhouding en verduurzaming van erfgoed, die zij de afgelopen jaren heeft opgedaan bij Natuurmonumenten. Ze wordt beschouwd als een gepassioneerde directeur met een groot hart voor de 100 Utrechtse monumenten en haar huurders. Het bestuur feliciteert haar met haar benoeming en kijkt uit naar haar komst.

Breedveld zegt dat ze een passie heeft voor erfgoed en de complexe uitdagingen van het UMF met betrekking tot het toekomstbestendig maken van monumenten graag wil aanpakken. Ze wil een goede balans vinden tussen behoud, restauratie, verduurzaming en gebruik van dit kostbare erfgoed. Ook kijkt ze ernaar uit om de partners, huurders en donateurs van het UMF te ontmoeten en de band met hen te intensiveren.

Als architectuurhistoricus was Breedveld met haar team bij Natuurmonumenten verantwoordelijk voor de instandhouding, verduurzaming, restauratie en herbestemming van ruim 2500 bouwwerken en de positionering van Natuurmonumenten als erfgoedorganisatie. Daarvoor zette zij het jonge erfgoed van de gemeente Almere op de kaart en werkte als adviseur voor Stadsherstel Midden-Nederland.

Het Utrechts Monumentenfonds is een professionele erfgoedorganisatie voor het behoud van monumenten in de stad Utrecht. Het bezit ongeveer 100 panden die meestal worden gebruikt als woning of bedrijfsruimte. Een deel van de portefeuille valt onder de sociale huurgrens, waardoor wonen in een monumentaal pand voor veel mensen mogelijk wordt gemaakt. Het UMF heeft geen winstoogmerk en is mede afhankelijk van giften, donateurs en vrijwilligers, waaronder het bestuur.