Maritiem archeoloog Martijn Manders promoveert op beheer onderwatererfgoed in de Waddenzee

Martijn Manders
Maritiem archeoloog Martijn Manders Foto: via RCE

Hoe beheren we ons onderwatererfgoed? Dat is de hoofdvraag van het proefschrift van Martijn Manders. De maritiem archeoloog en programmaleider maritiem erfgoed bij de RCE promoveerde gisteren aan de Universiteit Leiden.

Veel van ons onderwatererfgoed is onbekend. Maar we kunnen wel meer inschatten, onderzoeken en voorspellen dan we nu doen. Als we meer inzicht hebben, kunnen keuzes gemaakt worden over het beheren van vindplaatsen onder water. Daarbij is het in situ bewaren geen wondermiddel, maar een deel van de oplossing, net als opgraven en onderzoeken.

Manders: “Alles staat en valt met draagvlak voor het erfgoed.”