CC00
Zuideinderplas, Groene Hart Foto: Jan Arkesteijn via wikimedia

Meer onderzoek nodig naar agrarisch leegstand Groene Hart

Er moet meer onderzoek komen naar de agrarisch leegstand in het Groene Hart. Het onderzoek moet antwoorden geven op vragen als: Is er verborgen leegstand? Neemt die toe? Gaat leegstand in het Groene Hart probleem worden? Zo ja, op welke termijn gaat dat spelen? Dat was de conclusie van een bijeenkomst op 7 december over vrijkomende agrarische bebouwing en de herbestemming daarvan georganiseerd door het Programmabureau Groene Hart.

Voor meer informatie bekijk ook de website van de Stuurgroep groene hart