Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Public Domain
Kogge die werd gebouwd door jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Foto: Arch via wikimedia

‘Middeleeuwers waren echt niet dom’

De middeleeuwse IJsselkogge bij Kampen zal 10 februari 2016 geborgen worden. Vanwege de locatie van de kogge, die samen met twee kleinere bootjes vlak bij de haven van Kampen ligt, denken archeologen dat de schepen bewust tot zinken zijn gebracht in de vijftiende eeuw. Bewust watermanagement in de middeleeuwen dus? Middeleeuwers hadden dan niet onze technologische kennis, maar ze waren echt niet dom.

  1. Het is een zeer involledig stukje tekst, Henk. op de Reuvensdagen is er een uitgebreide presentatie over geweest. De locatie waar de schepen zijn afgezonken, lag zeer waarschijnlijk boven water, een eilandje midden in de IJssel. Er zijn beschoeiingen aangetroffen tijdens dit onderzoek, die hierop wijzen. Mogelijk zijn de schepen afgezonken om de waterstroom te beïnvloeden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.