Miljoen meer bezoekers kastelen en buitenplaatsen

toerisme kastelen buitenplaatsen
Bezoekers Kastelen en buitenplaatsen Foto: sKBL

Nederland telt 65 kastelen en historische buitenplaatsen die museaal toegankelijk zijn. Hiervan zijn er 41 aangesloten in het landelijke netwerk van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL). sKBL verrichtte recent onderzoek naar kerncijfers van deze groep musea om meer inzicht te verkrijgen in hun bezoekersaantallen en hoe de wijze waarop men marketing & promotie uitvoert, bijdraagt aan de bezoekerscijfers. Aan dit onderzoek deden 42 musea mee. We delen graag de belangrijkste uitkomsten.

Openstelling en bezoek
Van de kasteel- en buitenplaatsmusea is 70% jaarlijks tien tot twaalf maanden geopend. Indien er een wintersluiting is, wordt die meestal benut voor onderhoud of restauratiewerk. Bijzonder is dat ruim 70% van deze musea vrijwel de gehele week toegankelijk is. Deze uitkomsten logenstraffen de vaak gehoorde veronderstelling dat veel kasteel- en buitenplaatsmusea tijdens de wintermaanden zijn gesloten.

Het totaal aantal bezoekers in 2017 bedroeg 2,3 miljoen. Dat is een groei van een klein miljoen ten opzichte van een vergelijkbaar onderzoek van sKBL uit 2016. Hiervan is minder dan 10% uit het buitenland afkomstig. Van het totaal aantal bezoekers nemen Paleis Het Loo (393.000), Kasteel de Haar (275.000), de kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen (230.000), Kasteeltuinen Arcen (176.000), Kasteel Muiderslot (138.000) en Kasteel Loevestein (120.000) samen meer dan de helft voor hun rekening. Kasteel Ruurlo ontving in haar succesvolle eerste openingsjaar 120.000 bezoekers. Wel kunnen huizen en tuinen soms los van elkaar worden bezocht.

De buitenplaats- en kasteelmusea richten zich voornamelijk op regionale (95%) en nationale (90%) bezoekers. Voor deze bezoekers worden uiteenlopende activiteiten aangeboden zoals rondleidingen (97%), tentoonstellingen/presentaties (90%) en educatieve zaken (83%). Audiotours worden het minst aangeboden (35%). Ruim 2/3 van de musea geeft aan dat zij ook in vreemde talen zulke activiteiten aanbieden.

Marketing en promotie
Van de onderzochte musea zegt 81% aan doelgroepenbeleid te doen en zich vooral te richten op kunst- en cultuurliefhebbers (95%), jonge gezinnen (63%) en natuurliefhebbers (50%). Om deze doelgroepen te bereiken, gebruikt men diverse communicatiemiddelen zoals een website, geprinte en social media en vrije publiciteit. Men adverteert nauwelijks op internet. Vrijwilligers zijn van levensbelang voor kasteel- en buitenplaatsmusea. Per museum werken gemiddeld 79 vrijwilligers. In 65% van de musea voeren vrijwilligers marketing- en promotieactiviteiten uit.

Voor het volledige onderzoek, klikt u hier (pdf).