Ministers van Defensie en van OCW sturen bericht aan duikend Nederland

Maritieme archeologie voor sportduikers/amateurs
Maritieme archeologie voor sportduikers/amateurs Beeld: via RCE

In een brief aan sportduikers in Nederland leggen de ministers van Defensie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit wat wel en niet mag als er op scheepswrakken gedoken wordt. Dezelfde brief is op 3 juli 2018 aan de Tweede Kamer toegezonden.

In de brief schetsen de ministers ook de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Behalve dat de Erfgoedwet is aangescherpt om maritiem erfgoed beter te beschermen, is de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in de onderwaterarcheologie de afgelopen jaren geïntensiveerd.

De brief is te lezen via de website van de Tweede Kamer.