Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
CC BY-SA 2.5
Molen 't Haantje Weesp. Foto: Quistnix via wikimedia

Molen ’t Haantje in Weesp zoekt financiële steun

Boven het groen van de bomen langs Smal Weesp zijn nog net de wieken zichtbaar van molen ’t Haantje. De historische korenmolen, die rond 1820 werd verplaatst uit Amsterdam naar Weesp, heeft het financieel moeilijk. Door de restauratie, die in 2002/2003 plaatsvond, zit er een gat in de begroting. Het gat in de begroting is ontstaan door een ton extra kosten door meerwerk bij de restauratie. De gemeente Weesp verstrekte een lening aan de stichting. Dit bedrag is, ondanks gedane toezeggingen, niet door de gemeente gesubsidieerd.

Dichtbij.nl